A szervezet alapadatai

Név: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 7/a
Képviselő: Dr. S. Nagy Katalin
Honlap címe: www.kfa.hu
Telefonszám: +36 93 502 920
Faxszám: +36 93 502 900
Központi e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 18.
Adószám: 18959521-2-20
Bankszámlaszám: 11749015-20037934
Bírósági bejegyzés száma: 18959521-9133-569-20 (statisztikai száma)
Bírósági bejegyzés éve: 1998.

A szervezet küldetése, mottója

"Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy." - Dalai Láma

Az Alapítvány meggyőződése, hogy a régió versenyképességének, felemelkedésének záloga a helyi szinten rendelkezésre álló szakembergárda mennyisége és minősége, a magasan képzett, jól felkészült szakemberek jövőbeli teljesítménye. Tevékenységével a munka világa és az oktatás közötti kapcsolatok közvetítője kíván lenni, külön figyelmet fordítva az ifjúsággal történő szoros kapcsolatra. Az Alapítvány küldetésének tekinti, hogy hidat alkosson a tudomány, a kutatás, az oktatás, valamint a gazdaságban dolgozó, mindennapi feladataikat magas szinten ellátni kívánó, szakemberek között. A rendelkezésre álló személyi, szellemi és infrastrukturális kapacitás felhasználásával támogatja, hogy a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza térségi tudásközpontja, szellemi bázisa legyen.

A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány története

Az Alapítványt 1998. április 16-án kilenc nagykanizsai gazdálkodó szervezet alapította, 10 millió Ft vagyonnal.

Az alapítók:
- DKG-EAST Olaj-és Gázipari Berendezéseket Gyártó Rt.
- ROTARY Fúrási Rt.
- MOL HOTELS Szálloda és Turisztikai Rt.
- Kanizsa Trend Kft.
- Zala Volán Közlekedési Rt.
- Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.
- Nagykanizsa és Környéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
- GE Lighting Tungsram Rt.
- Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

Az Alapítvány alakuláskor kitűzött legfőbb célja egy önálló főiskola létrehozásához szükséges tárgyi- és személyi feltételek megteremtése, majd önálló főiskola megalapítása és fenntartása, a térség szakemberképzésének támogatása volt. Kiemelt célként jelölte meg a külföldi felsőoktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítését és a folyamatos együttműködés fenntartását, szakmai tanácskozások és továbbképzések szervezését, a hallgatók ösztöndíjas támogatását.
A megváltozott gazdasági és jogi helyzetre tekintettel az önálló felsőoktatási intézmény létrehozása helyett a Pannon Egyetemmel (akkor még Veszprémi Egyetemmel) kötött megállapodást a felsőoktatás szakmai feltételeinek megteremtésére. Ennek eredményeként létrejött a ma már közel 700 hallgatót fogadó Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza.

Tevékenysége

Az Alapítvány az Alapító Okiratában megfogalmazott célok alapján jelenleg is kiemelt feladatának tekinti a nagykanizsai kampuszon folyó felsőoktatás infrastrukturális és személyi feltételeinek biztosítását, további javítását, a hallgatók szakmai munkájához szükséges feltételek megteremtését, működteti a nagykanizsai kampusz kollégiumát, és 11 fő alkalmazásával biztosítja az oktatáshoz szükséges technikai hátteret. Ezen túl fontos feladat a nem Nagykanizsa vonzáskörzetében élő, szociálisan rászoruló fiatalok lakhatási feltételeinek megteremtése, illetve támogatása.
Kiemelt feladat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán (PEN) tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, hátrányos helyzetű hallgatók szakmai fejlődésének támogatása ösztöndíj, illetve külföldi tanulmányút lehetőségeinek biztosításával.
Az Alapítvány aktívan részt vesz a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanuló hallgatók külföldi szakmai gyakorlatainak előkészítésében, és lehetőségekhez képest hozzájárul a rászoruló hallgatók kiutazásának költségeihez. Támogatja az országos tudományos diákköri munkában eredményesen szereplő hallgatókat.
Fontos célkitűzés, hogy fiatal egyetemi oktatóknak, a felsőfokú szakképzésben résztvevő kollégáknak is lehetőséget teremt a meglevő nemzetközi civil kapcsolataink révén, országos és nemzetközi kutatómunkákba történő bekapcsolódásra, nemzetközi szakmai konferenciákon való részvételre. Ezáltal lehetőséget teremt más civil szervezetekkel történő együttműködésre és a civil munka iránti elkötelezettség növelésére a fiatalabb generációnál.
A szervezet közreműködik a hallgatók által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában ("Kocamuri", Gólyabál, Kondérparti stb.).
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.

Szervezeti működése

Az alapítványt kezelő szervezet, a KURATÓRIUM

A kuratórium 7 főből áll.

Elnök: Dr. S. Nagy Katalin

Elnökhelyettes: Dr. Pintérné Grundmann Frida

Tagok:
- Piglerné Dr. Lakner Rozália
- Krémer József
- Dr. Málly Vera
- Merksz Andor
- Némethné Szerdahelyi Éva

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, Dr. S. Nagy Katalin.
Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy kuratóriumi tag jogosult a képviseletre.
Az alapítvány működésének ellenőrzésére létrejött egy 3 tagú Felügyelő Bizottság.

Tagjai:
- Dr. Polay József
- Márkus István
- Turzó György