Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása

A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 2016 tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása című, NTP-TV-16 kódjelű pályázati kiírásra „Felelősséggel a jövőért „ címen benyújtott pályázatával 1 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Felelősséggel a jövőért pályázat célja, mint hogy azt a projekt címe magában hordozza, a társadalmi felelősségvállalás megerősítése. Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy a szakmai ismereteken túl a felsőoktatásban tanuló fiatalokban kialakuljon a közösségtudat, egymás tisztelete, segítése, a szociális érzékenység. A most induló projekt is ezt a szemléletet támogatja. A program célja egy szakmai műhely kialakítása, melyben tehetséges fiatalok egy olyan elemzést segítő software alkalmazást és adatbázist fejlesztenek, mely által mérhetővé és elemezhetővé válik a társadalmi felelősségvállalás (CSR- Vállalati társadalmi felelősségvállalás) aktivitás a vállalatoknál. A software továbbá egyfajta iránymutató a társadalmilag felelős működéshez. A program támogatja a vállalatok és a fiatal tehetségek közötti kétirányú tudástranszfert és a társadalmi felelősségvállalást támogató programokat.

A hallgatók (4 mérnök informatikus és 4 közgazdász) két témalaborban végzik a munkát (szakmai területeiknek megfelelően). A program 4 egymásra épülő szakaszból áll: 1. Tehetséges hallgatók azonosítása és beválogatása a programba tanulmányi eredményük, oktatóik ajánlása és az eddigi közösségi programokban való aktív részvételük alapján. 2. A témalaborok létrehozása, hallgatók CSR képzésben való részesítése, közös programok és események ötlet szintű kidolgozása, melyek felhívják a hallgatók figyelmét a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. 3. A témalaborok szakmai munkája: a software alkalmazás és adatbázis szakmai háttéranyagának összeállítása 2 mentor támogatásával (Dr. Holczinger Tibor a mérnök informatikus hallgatók mentora, Berkesné Rodek Nóra a közgazdász hallgatóké), majd a software alkalmazás fejlesztése és adatbázis létrehozása. 4. A software alkalmazás gyakorlati hatásvizsgálatának elvégzése partner vállalatok bevonásával, majd az eredmények bemutatása. A fiatal felnőtt tehetségek elemzést készítenek, mely a programban folyó szakmai munkát összefoglalja. Mindkét témalabor folyamatosan dokumentálja az ott folyó szakmai munkát, melynek alapján elkészül az adott témalabor elemzése. A programba bevont partner vállalatok folyamatos mentorálással segítik a fiatalok munkáját A szakmai munka során a hallgatók együttműködnek a partner vállalatok képviselőivel. A közös munka eredménye várhatóan egy elemzést segítő software alkalmazás, mely iránymutatást nyújt a vállalatoknak a társadalmi felelősségvállalás területeiről és lehetőségeiről, az értékelő rendszer segítségével mérhetővé és összehasonlíthatóvá válik a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. A létrehozott adatbázis rögzíteni fogja a mérési eredményeket és jó gyakorlatokat, melyek példaként szolgálnak a vállalatok felelős működéséhez és alapot nyújthatnak további fejlesztési irányok kijelöléséhez. Kutatások bizonyítják, hogy a Magyarországon működő vállalkozások vezetői nincsenek tisztában a társadalmi felelősségvállalás területeivel, így a program eredményeként megvalósuló alkalmazás segítené őket a tudatos társadalmilag felelős működésben. A programba bevont hallgatók a szakmai fejlődésen és projektmunka tapasztalaton túl, megismerhetik a társadalmi felelősségvállalásban rejlő lehetőségeket, melyet remélhetően magukkal visznek mag leendő munkahelyeikre.

A szakmai munkával párhuzamosan a programba bevont tehetséges fiatalok ötlet szinten kidolgoznak olyan élménynapokat és eseményeket, melyek támogatják hallgató társaik társadalmi felelősségvállalását és szemléletformálását. Az ötlet szinten kidolgozott élménynapok és eseményekből hármat tervezünk megvalósítani a program időszakán belül és hagyományőrző szándékkal beépíteni a jövőbeni programkínálatba. A programok és élménynapok fő célkitűzése a környezettudatos és felelős szemléletre való nevelés. A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány számára kiemelten fontos a tehetséggondozás során a gyenge oldal fejlesztése, a közösségépítés és az oldott légkör biztosítása. A tervezett programok és élménynapok támogatják ezen szempontokat. Az első tervezett program egy úgynevezett Zöld Nap megszervezése egy olyan zöld környezetben, ami hozzájárul a fiatalok környezettudatos neveléséhez. A második program a fiatalok filantróp tevékenységre és önkéntességre való nevelését célozza meg. Az állatmenhely munkájába, napi teendőibe (takarítás és kutyasétáltatás) is közvetlenül közreműködni fognak a fiatalok. Továbbá, az állatmenhely népszerűsítését szolgáló kiadványoknak, szóróanyagoknak grafikai szerkesztését fogják elkészíteni. A harmadik program célja a fiatalok egészségtudatos étkezésre való felkészítése egy közösségépítő program „Varázskonyha” keretein belül. Szakértő vezetésével az egészséges táplálkozás elméleti hátterén túl az ételek elkészítésében is tapasztalatot szerezhetnek a fiatalok. Reményeink szerint ez a szemlélet és gyakorlati tudás kihatással lesz életük mindennapjaira.

Berkesné Rodek Nóra, projektmenedzser

oktató, doktor jelölt (Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz)