2011. február 16., szerda 00:00

Kezdődhet a Zárda utcai kollégium felújítása

Egyetlen napirendi pont szerepelt a keddre összehívott soron kívüli közgyűlés meghívójában. A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány számára 2009-ben nyújtott húszmillió forintos támogatás elszámolásának határidejét kellett módosítania a testületnek.

Az alapítvány a fejlesztési célú támogatást a kezelésében lévő Zárda utca 20. szám alatti Kollégium épületének korszerűsítésére, a KEOP – „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással" – pályázati önrészként használja fel. A Felsőoktatásért Alapítvány a támogatás felhasználásának határidejét 2011. december 31-re, az elszámolás határidejét 2012. január 31-re kérte módosítani azzal az indokkal, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsa, Zárda utcai kollégium épület energiahatékonyság fokozása" című pályázatukat az Energia Központ Nonprofit Kft. harmincmillió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás folyósításának előfeltétele azonban a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány és a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró EK Kft. – Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése. Az alapítvány az előfeltételek határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén elesik a támogatástól. A kollégium felújítását – hőszigetelését, napkollektorok elhelyezését, kazáncserét –, a tervek szerint az őszi tanévkezdésig befejezik.
A támogatási szerződés módosításának elfogadása után a városatyák még nem álltak fel az asztaltól, munkaértekezlettel, a 2011. évi költségvetés megvitatásával folytatódott a közgyűlés.

Megjelent: 1184 alkalommal